dimarts, 6 de març de 2012

El mercat dels continguts digitals a Espanya, en alça

No fa gaire s’ha publicat un estudi que analitza el mercat dels continguts digitals a Espanya des d’una òptica econòmica:Ha estat publicat per Iclaves, una consultoria amb seu a Madrid especialitzada en societat de la informació, que produeix informes i estudis per a empreses privades i l'Administració: http://www.iclaves.es. Des de la seva pàgina web es poden descarregar nombrosos treballs d'un interès força alt, relacionats amb les tecnologies de la informació.

Aquí us reprodueixo el sumari de l'estudi que comentem avui:

1. El reto del desarrollo del mercado de contenidos digitales
2. Análisis de la demanda de contenidos digitales
3. Perspectivas del mercado de la música
4. Perspectivas del mercado del vídeo
5. Perspectivas del mercado de los videojuegos
6. Perspectivas del mercado del libro

L'objectiu de l'estudi és «orientar la creación de una oferta que pueda adecuarse a la demanda del mercado español, tanto en términos de catálogo como especialmente de precio» (p. 5), tal com deixa entendre el títol de l'estudi.

El treball ha estat realitzat per Análisis e Investigación, una empresa d'estudi de mercat, que ha recollit les dades mitjançant una enquesta telefònica efectuada a 329 usuaris d'Internet, l'abril de 2011.

L'estudi s'ha centrat en els cinc tipus de continguts digitals més populars: música, cinema, televisió, videojocs i llibres. Es demanava si consumien aquests productes, per quina via ho feien (per descàrrega o reproduint-ho en línia, via streaming) i quin preu estarien disposats a pagar per fer-ho.

Dels usuaris d'Internet enquestats, el 53,6 % declara que descarrega continguts. El tipus de producte més descarregat és la música (el 44,7 % dels enquestats declaren que ho fan) i el que menys, els llibres (només l'11,4 % dels enquestats diuen que descarreguen llibres de la xarxa). Els usuaris més joves (entre 18 i 29 anys) són els que més descarreguen (el 77,9 % dels enquestats que descarreguen pertanyen a aquesta franja d'edat).

El dispositiu utilitzat per a la descàrrega és l'ordinador majoritàriament (89,8 %), a molta distància dels altres instruments.

Segons les modalitats de producte i via de consum, hi ha una gamma variada de disposició de la gent a pagar per un contingut determinat. El contingut que s'emporta el percentatge més alt de disposició de la gent a pagar, el 65,8 % dels que contesten, és la descàrrega de novetats editorials. A continuació, el 56,8 %, pagarien per descarregar-se pel•lícules d'estrena, i el 52,9 % pagarien per poder-se descarregar llibres de catàleg. En la banda baixa, el 31,5 % de la gent que contesta estaria disposada a pagar per reproduir en línia música d'estrena; el 25,5 % per reproduir en línia sèries de televisió d'estrena, i finalment, només el 22,1 % estarien disposats a pagar per reproduir en línia sèries de televisió de catàleg.

Els preus que els usuaris enquestats estarien disposats a pagar per consumir en línia aquests productes és inferior al de la mitjana de les versions analògiques corresponents. Els preus mitjans més alts que la gent estaria disposada a pagar, segons es desprèn de l'estudi són:

14,65 euros per la descàrrega d'un videojoc d'estrena; 13,25 euros per la descàrrega de novetats editorials i 11,71 euros per la descàrrega de videojocs de catàleg. La sèrie continua amb preus més baixos, fins arribar als 4,74 euros per reproduir en línia sèries de televisió d'estrena, 3,54 euros per reproduir en línia pel•lícules de catàleg i 2,50 euros per reproduir en línia sèrie de televisió de catàleg.

Els homes estan més disposats a pagar que les dones, en totes les categories de productes i vies d'accés als serveis. I els homes estarien disposats a pagar més que les dones en quasi totes les categories de productes (però les dones pagarien una mica més que els homes per descarregar-se novetats editorials).

En general, les persones més joves estan més disposades a pagar pels continguts digitals (amb excepcions segons algunes categories de productes).

Els resultats donen a entendre que efectivament, existeix a Espanya un mercat potencial per al consum de productes culturals via Internet.

Ara bé, les respostes que es donen a una enquesta telefònica no sempre corresponen a la realitat; i 329 persones enquestades no és una mostra que puguem dir «espectacular».

En tot cas, és un estudi més, que es pot tenir en compte.

Cap comentari :

Publica un comentari a l'entrada