divendres, 23 de març de 2012

Estudi sobre remuneracions professionals

Quin és el salari mitjà que cobren els bibliotecaris al sector privat? Suposo que la resposta no és fàcil de trobar perquè les feines que podem portar a terme els bibliotecaris poden ser molt variades, tant pel tipus de funció com pel nivell de responsabilitat. De tota manera avui presento un estudi que ens pot donar alguna pista al respecte.


Page Personnel és una empresa de selecció de personal i de treball temporal que publica cada any (no sé exactament des de quan) un estudi sobre les remuneracions d'una àmplia varietat de llocs de treball. Fa poques setmanes ha aparegut la darrera edició.

Les dades provenen de la informació que la mateixa empresa gestiona de primera mà, entre les ofertes de feina de les empreses i les demandes dels professionals que es volen col·locar. Estem parlant de milers i milers d'anuncis i d'entrevistes de feina.

L’estudi que comentem està format per una informació breu sobre uns 150 llocs de treball. De cadascun es dóna el salari estimat i s'indica la seva dependència funcional, les principals responsabilitats i el perfil formatiu. La informació es troba organitzada en quinze grans àrees:

 • Administración de Ventas, Compras & Logística
 • Asistentes & Secretarias
 • Banca
 • Comercial
 • Contabilidad & Finanzas
 • Digital & e-Commerce
 • Healthcare
 • Ingenieros & Técnicos
 • Inmobiliaria y Construcción
 • Marketing
 • Recursos Humanos
 • Retail
 • Servicios de Atención al Cliente
 • Seguros
 • Tecnología
Pregunta: En quin apartat aniríeu a buscar els bibliotecaris? (Pensem que poden fer gestió de la documentació, vigilància tecnològica, gestió del coneixement, auditoria informativa, difusió selectiva d'informació...)

Dono per descomptat que Page Personnel és una organització seriosa, que haurà contemplat els bibliotecaris en el seu estudi... (Un altre tema és com els anomeni.) Ara bé, on es troba la seva descripció?

Jo crec que els bibliotecaris podrien trobar-se entre els «Ingenieros & Técnicos». En aquesta categoria hi ha 14 perfils. Alguns d'ells crec que podrien ser desenvolupats per graduats nostres: Técnico de I+D, Ingeniero de Proyectos / Presupuestos, Técnico de Calidad, Responsable de Calidad.

Però també podria trobar-se perfectament dins de la categoria de «Digital & e-Commerce»: entre els 20 perfils que es troben descrits en aquest apartat trobem noms tan familiars com ara Community Manager, Traffic Manager, Data Analyst, Content Manager, Copy, Consultor SEO, Consultor SEM, SEM Manager, Social Media Manager, Social Media Specialist...

Tot i que molts d’aquests llocs podrien ser portats per un bibliotecari, en cap d'aquests perfils hi consta, com a formació necessària, el nostre grau.

Pregunta: Hi ha algun perfil a l’estudi on sí que es mencioni el nostre grau? No? Sí? Sí!!!

El trobem en la categoria de «Asistentes & Secretarias», i el perfil concret es denomina «Documentalista».

Aquí us poso el quadre amb les remuneracions estimades, per si voleu comparar amb altres experiències que pugueu conèixer:I les tasques que du a terme:

 • Introducción de datos.
 • Evaluación y análisis de la cadena documental.
 • Gestión de documentación de diversa índole.
 • Búsqueda de documentación legal y técnica.
 • Elaboración de informes.
 • Gestión del archivo.
 • Funciones administrativas de soporte.

El document concret on trobareu aquesta informació és aquí:
http://www.pagepersonnel.es/productsApp_pp_es/Estudios%20Remuneracion/er_assistants.pdf

I parlant de salaris i remuneracions, em sembla oportú fer esment que des de fa un temps els col·legis professionals no poden indicar unes tarifes professionals. La causant és la «Ley 25/2009, de 22 de diciembre, de modificación de diversas leyes para su adaptación a la Ley sobre el libre acceso a las actividades de servicios y su ejercicio». Segons aquesta norma els col·legis no poden «establir barems orientatius o qualsevol altra orientació, recomanació, directriu, norma o regla sobre honoraris professionals».

En canvi, l’Associació d’Arxivers-Gestors de Documents de Catalunya, com que no és un col·legi professional, sí que ho pot fer. De fet, ho fa: en el darrer butlletí d’aquesta associació, el núm. 102 (oct.-des. 2011), a la darrera pàgina, hi ha una taula de «Tarifes professionals 2011», on s’especifiquen uns preus per a diferents tipus d’activitats. Des de «Transcripcions paleogràfiques (pàgines de 30 línies i 70 espais)» (39 €), fins a «Treballs esporàdics» (32 € l’hora).

I en concret el «Sou mínim, sense aplicar les retencions» puja a 2.755 €.

Aquí podreu veure el document en qüestió:
http://www.arxivers.com/component/docman/doc_download/613-butlleti-102.html

Cap comentari :

Publica un comentari a l'entrada