divendres, 16 de març de 2012

Inversions previstes per la Generalitat en biblioteques (2012)

Ja fa uns dies es va donar a conèixer la concreció del PUOSC per al 2012. El Pla únic d’obres i serveis de Catalunya és un instrument de cooperació entre l'administració de la Generalitat i els ajuntaments (amb la participació de les diputacions i l'Estat) que permet tirar endavant una gran quantitat d'actuacions de caràcter urbanístic o arquitectònic per períodes plurianuals. El PUOSC vigent és el de 2008-2012.


En aquest 2012, els diners que hi posarà la Generalitat són quasi 158 milions d'euros. Però els ajuntaments i les diputacions també hi aporten fons propis. Sumant totes les fonts, la inversió total serà de quasi 440 milions d'euros.

Les actuacions consisteixen sobretot en construcció o reformes d'equipaments de tot tipus, urbanitzacions de barris, pavimentació de carrers... Els projectes que s'han de finançar aquest 2012 estan tots concretats i aprovats, de manera que ja se sap amb certesa que hi ha 1.193 actuacions planificades.

A la nota de premsa següent podreu accedir a uns pdf amb la distribució territorial dels diners i per tipus de programes: http://premsa.gencat.cat/pres_fsvp/AppJava/notapremsavw/detall.do?id=139119

Veureu que hi ha un «Programa específic de biblioteques» al qual es destinen 5.901.944,50 euros (quasi 6 milions), això representa el 3,7 % dels 158 milions. Si anem a la font de les dades, és a dir, el Diari oficial de la Generalitat de Catalunya, DOGC, http://municat.gencat.cat/upload/normativa/acord_gov_14_2012.pdf, podrem veure a què corresponen aquests diners. Es tracta de 16 projectes, que inclouen tant construccions d'edificis de nova planta, rehabilitacions d'edificis, ampliacions de locals o redaccions de projectes per a noves biblioteques. Tot molt bonic.

Com veieu, estem parlant de força diners (jo hi ha mesos que no els guanyo!). Per al conjunt del període 2008-2012, la inversió que correspon a la Generalitat és de 575 milions d'euros.

Estem segurs que –almenys en les inversions en biblioteques– seran uns diners molt ben invertits, els quals redundaran en molts beneficis per al conjunt de la població!


Enllaços relacionats:

Bases del PUOSC 2008-2012: http://municat.gencat.cat/municat/upload/normativa/decret_101_2008.pdf

Formulació del PUOSC de 2012: http://municat.gencat.cat/upload/normativa/acord_gov_14_2012.pdf


Informació sobre la història del PUOSC  (2010): http://www20.gencat.cat/portal/site/governacio/menuitem.63e92cc14170819e8e629e30b0c0e1a0/?vgnextoid=cd85f0a328889210VgnVCM1000008d0c1e0aRCRD&vgnextchannel=cd85f0a328889210VgnVCM1000008d0c1e0aRCRD&vgnextfmt=default

2 comentaris :

  1. Igual que açí, a la Comunitat Valenciana (sarcasme). Quina enveja doncs per als "peperos" de València la cultura no importa i les biblioteques menys. Quebrada com està l'Administració les biblioteques estem a la cua en inversió.

    ResponElimina