dimecres, 30 de maig de 2012

El Govern aprova el «Pla idigital»

A la sessió del passat 22 de maig (dia de Santa Rita), el Govern de la Generalitat va aprovar el Pla idigital, que vol situar Catalunya com «un pol d'innovació». La voluntat és que aquest pla esdevingui «una eina clau per a la reactivació econòmica» del país.

El pla contempla una colla llarga d’objectius –tots molt ben intencionats– que directament o indirectament beneficiaran els bibliotecaris. En destaco alguns:
  • Millorar la competitivitat empresarial amb les TIC potenciant-les com a motor per millorar la productivitat i l’eficiència empresarial, de manera que es tradueixi en una millora de la competitivitat en un mercat global.
  • Potenciar el sector tecnològic català fomentant el desenvolupament de les empreses catalanes del sector de les TIC i la consolidació d’un sector català de les TIC com a motor de creixement econòmic i que serveixi a la resta de sectors com a palanca de canvi.
  • Dinamitzar l’ocupació gràcies a les TIC cobrint les demandes dels perfils professionals de la societat digital i aprofitant les eines i recursos TIC per millorar l’ocupabilitat dels aturats actuals.
  • Impulsar projectes tractors de l’Administració que permetin desplegar el potencial dels instruments de la societat de la informació a l’Administració i establir els mecanismes per tal d’accelerar la seva adopció en empreses i ciutadans. 
  • Fomentar la integració digital de la ciutadania potenciant el coneixement, la utilització i l’aprofitament de les TIC per part de la ciutadania com a mesura per impulsar el desenvolupament personal, la millora de la qualitat de vida i el foment de la cohesió digital. 
  • Potenciar accions de proximitat i referència millorant la repercussió dels diferents programes de foment de la cultura TIC dirigits a la ciutadania, aconseguint així la màxima penetració i eficàcia possible, així com impulsar el desenvolupament de continguts i serveis digitals adaptats al nou entorn.
Per avaluar positivament aquest desenvolupament tecnològic caldrà: 
  • Incrementar un 11,2 % el nombre de llars amb accés a Internet, fins a les 2.123.000 llars. 
  • Invertir un 60 % més en R+D+I fins als 5.275 milions d’euros. 
  • Incrementar un 75 % el nombre d’ocupats en ciència i tecnologia fins arribar a 1.300.000.
  • Incrementar un 140,8 % el nombre de patents TIC fins a les 1.150.
Com veieu, una colla de bons auguris... Veurem si santa Rita hi ajuda i aquests projectes s’acaben materialitzant, cosa que sens dubte ens agradaria molt!

Per a més informació:

http://premsa.gencat.cat/pres_fsvp/docs/2012/05/22/16/22/258eca77-45dc-4dc0-9b2d-9422dbfb860b.pdf

http://premsa.gencat.cat/pres_fsvp/AppJava/acordgovernidioma/detall.do?id=2661

http://premsa.gencat.cat/pres_fsvp/AppJava/notapremsavw/detall.do?id=149567&idioma=0

Cap comentari :

Publica un comentari a l'entrada