dimecres, 23 de maig de 2012

Oferta formativa de postgrau per al curs que ve

El curs que ve, 2012-2013, s’impartiran a casa nostra diverses formacions d'un cert pes relacionades amb el nostre àmbit professional, complementàries al grau. No em refereixo en aquest cas a activitats formatives de curta durada, sinó a màsters i cursos de postgrau. Sense ànim de ser exhaustiu, indico algunes propostes que em semblen interessants.


En citaré d’entrada tres que s’ofereixen per primer cop. Primer, el diploma de postgrau de Llibreria, que organitzen conjuntament la Facultat i el Gremi de Llibreters de Catalunya, sota la direcció de Lluís Agustí: http://www.ub.edu/biblio/diploma-de-postgrau-de-llibreria/presentacio.html.Seran 30 crèdits, amb un preu de matrícula de 400 euros aproximadament. S'impartirà en català en un 80 % de les classes.

També serà nou el màster oficial de Biblioteques i Col·leccions Patrimonials, de 60 crèdits, impartit per la Facultat en règim semipresencial, i amb la coordinació de Pedro Rueda: http://www.ub.edu/biblio/master-de-biblioteques-i-col-leccions-patrimonials/presentacio.html (el preu serà el públic que marqui la Generalitat, encara per determinar). S'impartirà en català i en castellà.


I també s'estrenarà el curs que ve el diploma de postgrau en línia de Gestió, Preservació i Difusió d’Arxius Fotogràfics, de 30 crèdits a cursar en dos anys, que és organitzat per l'ESAGED (Escola Superior d'Arxivística i Gestió de Documents) amb la col·laboració de l'Associació d'Arxivers-Gestors de Documents de Catalunya, el Centre de Recerca i Difusió de la Imatge (CRDI) i l'Institut d'Estudis Fotogràfics de Catalunya. El seu preu, 2.400 euros pels dos cursos. S'impartirà en castellà. http://www.esaged.com/articles-mostra-1614-cat-postgrado_online_de_gestion,_preservacion_y_difusion_de_archivos_fofograficos.htm.

Altres formacions són quasi noves, ja que s’han impartit per primera vegada aquest curs 2011-2012. Per exemple, el màster propi de Gestió Documental i Informació a les Empreses, ofert per la Facultat (http://bd.ub.edu/MGDIE/). És dirigit per Jordi Andreu i Jordi Serra; s'imparteix en modalitat semipresencial, té una càrrega de 60 crèdits i un cost de 3.400 euros. La docència es fa en català i en castellà.

Amb la mateixa joventut trobem el màster oficial de Gestió de la Informació i el Coneixement en l’Àmbit de la Salut, que és organitzat per les Escoles Universitàries Gimbernat i Tomàs Cerdà i per la Corporació Sanitària i Universitària Parc Taulí, adscrites a la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB): http://infermeria.eug.es/ca/estudios/masters/master-universitari-en-gestio-de-la-informacio-i-el-coneixement-en-lambit-de-la-sa-2. Té una durada de 60 crèdits i un preu de 4.500 euros. No consta la llengua d'impartició.

Com a «nota curiosa» d’aquest màster, m’ha sobtat constatar que cap dels docents que l’imparteixen (en total són 15 persones) consta que tingui una titulació del nostre àmbit: ni diplomatura, llicenciatura, grau, màster o doctorat. Almenys, segons la petita informació biogràfica que es pot llegir a la pàgina on he enllaçat abans. Amb això no vull pas dir que no estiguin perfectament qualificats per impartir aquest màster... només ho comento a tall d’anècdota: són docents d’una especialitat de la qual cap d'ells no ha rebut cap formació reglada (almenys, que consti a la informació publicada).

Pel que fa a les titulacions acadèmiques bàsiques (llicenciatures i diplomatures) del professorat, trobem set casos de Medicina, tres d’Infermeria, un de Ciències, un d’Enginyeria, un de Física, un d’Informàtica i un de Psicologia. En canvi, pel que fa als llocs de treball desenvolupats, queda ben clar en alguns casos tenen una vinculació ben directa amb la matèria, com la Dra. Raurich (que és coordinadora de Documentació Clínica i Arxiu de la Corporació Sanitària Parc Taulí), per citar només un cas.


Igualment amb un any d’antiguitat, s'ofereix el màster oficial d'Arxivística i Gestió de Documents, a càrrec de l'ESAGED abans esmentada: http://www.esaged.com/articles-mostra-1407-cat-master_en_arxivistica.htm. En aquest cas, aquest màster recull una tradició de deu anys d'impartició per part d'aquest centre adscrit a la UAB (Universitat Autònoma de Barcelona) del títol propi de graduat superior d'Arxivística i Gestió de Documents. Aquest màster té una durada de 120 crèdits (en dos cursos), amb un preu de matrícula de 3.872,54 euros per al primer curs. A la informació disponible no hi he sabut veure la llengua d'impartició.

Amb més temps d’experiència (sembla que va començar el curs 2006-2007) tenim el màster en línia de Cercadors: Màrqueting  Posicionament –impartit en castellà–, que ofereix l'IDEC (Institut d'Educació Contínua) de la Universitat Pompeu Fabra: http://www.masterenbuscadores.com/. Són 60 crèdits i, el preu, 4.440 euros.

Un altre màster que ja es pot qualificar de «veterà» és el que també ofereix l'IDEC de la Universitat Pompeu Fabra: el màster en línia de Documentació Digital –també impartit en castellà–: http://www.documentaciondigital.org/. La propera serà la 15a edició que es fa. Té una durada de 63 crèdits, i el preu de la matrícula és de 4.740 euros.

Com he dit al principi, no tinc la intenció de ser exhaustiu: són només alguns dels ensenyaments que s'ofereixen i que particularment a mi em semblen d'interès.

A partir de tota aquesta oferta se m'acudeixen algunes reflexions. 
  • La relativa abundància de titulacions noves que –tot i el temps de crisi que passem– van apareixent. Algunes responen als nous reptes que l'evolució tecnològica de la societat ens presenta; però d'altres intenten cobrir àmbits professionals en què mancava una formació professional.
  • L'aparició cada vegada més gran de la modalitat de docència semipresencial o en línia, que permet conjuminar la dedicació laboral habitual dels alumnes amb els estudis, i facilita l'aprenentatge a persones que viuen en entorns allunyats de les grans ciutats.
  • I la manca de normalitat de la llengua catalana en la docència de l'oferta de tercer cicle a Catalunya en la nostra àrea de coneixement. Probablement aquest fet respon a una qüestió comercial: tant en la modalitat presencial com –sobretot– en la no presencial, una bona part del mercat potencial no té fluïdesa en la nostra llengua. Amics: la pela és la pela, que deia el meu pare.

Cap comentari :

Publica un comentari a l'entrada