divendres, 4 de maig de 2012

Préstecs per a emprenedors

L’Empresa Nacional de Innovación (Enisa), adscrita al Ministeri d’Indústria, Energia i Turisme (http://www.enisa.es) ofereix diferents línies de finançament per a la creació d’empreses, i per a empreses innovadores. Té també alguns programes especials que convé conèixer, per si és el cas que ens en podem beneficiar:

  • Programa de finançament d’empreses d’economia social
  • Programa de microcrèdits per a dones emprenedores
  • Pla de continuïtat empresarial
Avui explicarem aquest últim, el Pla de continuïtat empresarial: http://www.enisa.es/Financiacion_Enisa.aspx?tipo=S&id=45&categoria=Plan-de-Continuidad-Empresarial

Se’n poden beneficiar les pimes (petites i mitjanes empreses) que desitgin transmetre la seva activitat i també els emprenedors que vulguin iniciar una activitat econòmica en el món de l’empresa.

El que es concedeix és un préstec participatiu amb un venciment màxim de nou anys i fins a set anys de carència. El tipus d’interès varia en funció dels resultats de l’empresa beneficiària, amb un mínim i un màxim.
  • El mínim és l’Euribor a un any més el 0,75 % que s’ha de pagar trimestralment, mentre que el màxim és de fins a sis punts percentuals en funció de la rendibilitat financera de l’empresa, que es paga anualment. Cal assenyalar que tots els interessos són deduïbles de l’impost sobre societats.
  • Les pimes i els emprenedors podran obtenir préstecs des de 100.000 euros fins a 1,5 milions d’euros i no s’exigeixen garanties. La comissió d’obertura és l’equivalent al 0,5 % de l’import del préstec i l’amortització anticipada és del 2 % de la quantitat amortitzada.
Per beneficiar-se’n cal ser una pime, no pertànyer al sector immobiliari ni financer, disposar d’un projecte empresarial que sigui de qualitat i viable, que es demostri la professionalitat i experiència en la gestió dels interessats, i que els comptes estiguin auditats.

Per a més informació, consulteu la pàgina web d’Enisa: http://www.enisa.es/Financiacion_Enisa.aspx

Cap comentari :

Publica un comentari a l'entrada