divendres, 30 de setembre de 2011

«Els andalusos» també fan el 100!

L’Escola Universitària de Biblioteconomia i Documentació de la Universitat de Granada va ser la segona que es va crear a Espanya –després de la de Barcelona– una vegada que l'Estat instaurés oficialment els nostres estudis dins de la universitat (per un decret publicat al BOE el gener de 1979).

S'arribà a aquesta oficialització després de molts anys de reivindicacions per part del col·lectiu de bibliotecaris catalans (que ja disposaven d'un centre de formació superior des de 1915, però al marge de les estructures universitàries).

L'Escola de Granada, des que es fundà el 1982, ha format moltes generacions de bibliotecaris... Actualment la seva denominació és Facultad de Comunicación y Documentación i ofereix el grau d'Informació i Documentació i el grau de Comunicació Audiovisual (a més d'un màster d'Informació i Comunicació Científica).

Aquesta massa de professionals sorgida de la Universitat va fer que l’Asociación Andaluza de Bibliotecarios, fundada el 1981, incrementés ràpidament el seu nombre de socis i, en conseqüència, el volum d'activitats. Així fou com el desembre de 1984 aparegué el primer número del Boletín de la Asociación Andaluza de Bibliotecarios (ISSN 0213-6333).

La publicació va més enllà d'un típic butlletí. Des del primer número no es limita només a donar a conèixer les notícies més importants de l'entitat o del sector, sinó que també inclou articles de divulgació o d'investigació. Es troba disponible en línia gratuïtament des del número 55 (juny de 1999) a: http://www.aab.es/aab/index.php?option=com_content&view=category&id=27&Itemid=65.

Fa pocs dies s'ha publicat el número 100 del Boletín (corresponent a juliol-desembre de 2010). A aquesta xifra rodona també va arribar no fa gaire el butlletí de l’Associació d’Arxivers - Gestors de Documents de Catalunya, tal com vam anunciar en aquest bloc: http://bib-doc.blogspot.com/2011/09/butlleti-numero-100-de-lassociacio.html.

Aquí podreu veure el sumari de la revista núm. 100 dels andalusos, que recull els treballs presentats a les XVI Jornadas Bibliotecarias de Andalucía, que tingueren lloc simultàniament amb les XII Jornadas Españolas de Documentación (organitzades per Fesabid), el passat mes de maig: http://www.aab.es/aab/index.php?option=com_content&view=article&id=247:boletin-asociacion-andaluza-bibliotecarios-100&catid=27&Itemid=65

Entre els diversos treballs que formen el número, ens ha cridat l’atenció un, car té relació amb la temàtica hodierna i futura d’aquest bloc:
Dóna a conèixer les dades obtingudes en una enquesta enviada per correu electrònic entre gener i abril de 2011 a tot tipus de biblioteca a Andalusia, i resposta per 249 centres (el 31 % dels que foren convidats a participar-hi).

En destaco algunes dades que m'han semblat d'interès:

-El 85 % de les respostes indiquen que les biblioteques s'han vist afectades per la crisi econòmica.
-Pel que fa al pressupost, el 64 % indica que el pressupost es redueix; el 35 % indica que es manté igual i només l'1 % indica que s'incrementa respecte l'any anterior.
-La majoria dels enquestats han contestat que la crisi no ha afectat el personal.

(Podeu veure més detalls en el treball original.)

L'estudi acaba amb una mena de consigna, que reprodueixo literalment:

«El reto del bibliotecario pasa por convertirse en un profesional creativo, reflexivo y abierto al diálogo directo, capaz de evaluar y repensar los servicios y las actividades que presta y estar atento a los cambios y necesidades en la sociedad. De este modo, lograremos que las biblioteca sean un espacio innovador, de participación útil en su entorno, mejorando la calidad de vida de los ciudadanos.»


Enllaços relacionats:

Asociación Andaluza de Bibliotecarios: http://www.aab.es/aab/
Facultad de Comunicación y Documentación de la Universidad de Granada: http://fcd.ugr.es/

Cap comentari :

Publica un comentari a l'entrada