dijous, 29 de setembre de 2011

La innovació, element bàsic per al futur

La Fundació Bosch i Gimpera (FBG) organitza el proper dimarts, 18 d'octubre de 2011 la jornada «Fem xarxa!», amb la qual vol donar a conèixer el paper que juguen el Centre d'Innovació i Tecnologies Avançades de la UB (CITA-UB) i tres xarxes de referència tecnològiques de la Generalitat de Catalunya: la Xarxa de Referència en Tecnologia dels Aliments de la Generalitat de Catalunya (XaRTA), la Xarxa de Referència en Biotecnologia de la Generalitat de Catalunya (XRB) i la Xarxa de Referència en Química Teòrica i Computacional (XRQTC).