dijous, 1 de setembre de 2011

Formació per a auxiliars de bibliotecari

A primers d’agost es va publicar al BOE una disposició que estableix cinc qualificacions professionals en l’àmbit de la formació professional que fins ara no estaven regulades. Una d’elles és l’anomenada «Prestación de servicios bibliotecarios». Se suposa que aquesta és la formació que haurien de rebre els auxiliars de bibliotecari. Aquesta és la referència del decret:
    Espanya. «Real Decreto 1035/2011, de 15 de julio, por el que se complementa el Catálogo Nacional de Cualificaciones Profesionales, mediante el establecimiento de cinco cualificaciones profesionales de la familia profesional Servicios Socioculturales y a la Comunidad» [en línia]. Boletín oficial del Estado, n.º 186 (4 agosto 2011), p. 88.798-88.959. <http://www.boe.es/boe/dias/2011/08/04/pdfs/BOE-A-2011-13392.pdf>. [Consulta: 17 agost 2011].
Com dic, el decret desenvolupa cinc qualificacions diferents. Les altres quatre podríem dir que són una mica pintoresques:

–Actividades funerarias y de mantenimiento en cementerios.
–Atención al cliente y organización de actos de protocolo en servicios funerarios.
–Operaciones en servicios funerarios.
–Instrucción de perros de asistencia.

La part que ens afecta comença a la p. 88.933, Annex DCXI.

El text és prou detallat (26 pàgines), i comença definint la competencia general: «Atender al usuario de una biblioteca realizando tareas de información y formación, préstamo y mantenimiento y conservación de los fondos de la colección y desarrollando actividades de extensión cultural y bibliotecaria, teniendo en cuenta criterios de calidad.»

El document preveu una formació associada de 540 hores, distribuïdes en aquests mòduls formatius:

–Información y formación de usuarios de la biblioteca. (180 horas)
–Gestión de la colección de la biblioteca. (180 horas)
–Servicio de préstamo bibliotecario. (90 horas)
–Extensión cultural y bibliotecaria. (90 horas)

Cadascun dels mòduls es troba prou desenvolupat, tant en «Realizaciones profesionales» com en «Criterios de realización», com també en «Capacidades» i «Criterios de evaluación».

Aquesta era una mancança que existia en el sistema educatiu espanyol: la formació específica per als auxiliars de biblioteca. La gent s’havia de preparar pel seu compte i on realment adquirien les competències era a la feina mateixa.

Durant molts anys la Diputació de Barcelona ha vingut organitzant uns cursos específics per a ells. I també a les Escoles d’Estiu i d’Hivern de la Biblioteca Pública (activitat formativa organitzada per la Diputació de Barcelona i la Generalitat de Catalunya, i coordinada per la Facultat) s’admetien com a estudiants tant bibliotecaris com auxiliars.

Ens agradi o no (això depèn dels ulls que ho mirin) força places d’auxiliar són ocupades per diplomats (i llicenciats?) en Biblioteconomia i Documentació que no han trobat una feina adequada a la seva preparació.

Tant de bo que en el futur la situació es vagi ordenant, que les funcions de cada lloc estiguin ben clares, que existeixi una formació bàsica per a cada nivell, i que la gent ocupi llocs de treball d’acord amb les competències per a les quals està preparada.

Cap comentari :

Publica un comentari a l'entrada