dimecres, 28 de setembre de 2011

Estudi sobre Internet a Espanya com a generador de feina

Avui insistirem en una de les línies argumentals d' aquest blog: que les noves tecnologies en general, i Internet en particular, són un camp de treball molt ampli per als bibliotecaris del present i del futur: http://bib-doc.blogspot.com/search/label/Internet.

El document que dóna suport a aquesta idea és un informe publicat fa uns mesos:
    Álvarez, Ignacio; Benamou, Jérémy; Fernández-Bosch, José Manuel [et al.]. España conecta [en línia]: cómo transforma Internet la economía española. Boston, MA: The Boston Consulting Group, abril 2011. 40 p. (BCG report). <http://www.espanaconecta.es/pdf/BCG_espanaconecta.pdf>. [Consulta: 23 set. 2011].


Es tracta d'un estudi sobre el grau de penetració d'Internet a la societat espanyola i les seves implicacions econòmiques. En especial s'hi estudia l'impuls que les petites i mitjanes empreses (pimes) han trobat a la xarxa (s'ha passat una enquesta a més de 1.000 d'aquestes empreses). S'analitza també, específicament, la transformació esdevinguda en els sectors del turisme, la moda, el lleure i els serveis financers.

Segons el resum executiu (p. 5-6) Internet ja aporta a hores d'ara 23.400 milions d'euros al PIB espanyol de manera directa, i aquesta xifra pot arribar a ser de 63.000 milions el 2015. Aquestes xifres es calculen a partir del comerç electrònic de particulars, la compra-venda de dispositius associats a Internet, la inversió en banda ampla...).

Internet també incideix de manera indirecta en l'economia espanyola, en tots els sectors productius. Per exemple, els consumidors porten a terme una bona part de les seves compres en botigues físiques després d'haver-se informat dels productes o els serveis mitjançant Internet. La publicitat en línia va representar el 2009 l'11,6 % del total de publicitat als mitjans de comunicació (654 milions d'euros).

L'aprofitament d'Internet com a factor de creixement econòmic cal que recolzi en tres àmbits d'actuació: en primer lloc cal impulsar l'aprofitament d'Internet per part de les petites i mitjanes empreses, les quals aporten més del 75 % de l'ocupació privada. En canvi, només un 24 % de les pimes de menys de 10 empleats tenen pàgina web (i menys del 7 % ven per Internet).

Aquesta manca de presència a la xarxa per part d'un bon nombre de pimes es va comentar no fa gaire en una altra entrada d'aquest blog: http://bib-doc.blogspot.com/2011/09/els-autonoms-possibles-clients-dels.html

En segon lloc cal augmentar l'aprofitament d'Internet per part de tots els sectors econòmics en general, i dels sectors clau, en particular. I finalment –segons aquest informe– cal augmentar l'extensió i intensitat d'ús d'Internet.

Segons aquest estudi (p. 11) el nombre de llocs de treball actuals a Espanya relacionats directament amb Internet supera la xifra de 100.000.

L'informe inclou sis exemples de bones pràctiques d'aprofitament d'Internet per part de pimes, en què es constata que a partir de la presència a la xarxa, la seva situació econòmica ha millorat notablement.

Heus ací, doncs, un cas que pot semblar curiós: un treball on no apareix ni una sola vegada la paraula «bibliotecari» o similars, però que en canvi resulta d'interès per a nosaltres, ja que ens senyala un àmbit de treball possible. Altres paraules que sí que es mencionen són «posicionament» (5 cops) i «xarxes socials» (12 cops).

Cap comentari :

Publica un comentari a l'entrada